Wij hebben ons bedrijf CHANGE.NL in 2007 opgericht. Onze naam staat voor het duurzaam veranderen van de woon- en leefomgeving. Duurzaam is voor ons het zoeken naar een ideaal evenwicht tussen ecologische, economische en sociale belangen.  In onze ontwerpen willen we graag bijdragen aan een gezonde (woon-)omgeving met tevreden gebruikers.

Als stedenbouwkundig architect richten wij ons vooral op het integraal ontwerpen van bebouwing en buitenruimte. Het is onze passie om (woning-) ontwerpen op een zo mooi mogelijke wijze te verankeren in stad of landschap. Met deze toegevoegde waarde weten we onderscheidende projecten te realiseren binnen realistische bouwkosten. We kunnen slagvaardig meedenken binnen kleine en grote (steden-)bouwkundige opgaven; variërend van haalbaarheidsstudies tot compleet uitgewerkte stedenbouwkundige plannen. Gesteund door kennis en ervaring kunnen we een goed inzicht geven in de ruimtelijke en programmatische kansen van een locatie. 

Onze ontwerpen worden vanaf de start in 3D getekend, waar nodig en gewenst aangevuld met maquettes (geproduceerd met onze 3D printer).

voorbeeld 3d print / stedenbouwkundige studie

voorbeeld 3d print / stedenbouwkundige studie

voorbeeld 3d print

voorbeeld 3d print

voorbeeld 3d print / werkmaquette

voorbeeld 3d print / werkmaquette

Al vroeg in het proces maken wij detailuitwerkingen die wij direct met leveranciers of producenten bespreken. Soms wordt er in overleg met de opdrachtgever gekozen voor een onafhankelijke kostentoets waarin ook deze detailuitwerkingen worden verwerkt. Wij hebben door deze werkwijze meer grip op de kosten van een opgave in een fase waarin veranderingen nog relatief eenvoudig kunnen worden doorgevoerd. Door al vroeg gedetailleerd te werken ontstaan er meer mogelijkheden om innoverende keuzes te overwegen. Wij zijn gewend alle detaillering en overig tekenwerk tot en met de bouwuitvoeringsfase te doen; maar tekenen soms ook alleen in de ontwerpfasen en begeleiden dan de technische uitwerking door derden.

voorbeeld 3d print ontwerpfase woonhuis

voorbeeld 3d print ontwerpfase woonhuis